ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลผาขาว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลผาขาว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564