ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

โรงพยาบาลผาขาว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564